ALPABETH CAMP AF MOLLY HASLUND

Mollys truck - hjemmeside

Hvordan oplever I byen, mens I bevæger jer i den? Alphabet Camp er en mobil karavane, der inviterer alle i Vejle til at skrive om byen, mens de bevæger sig igennem den. Værket tager afsæt bogstavstien, Vejles nye fortov, der bryder med byens normale bevægelser og skaber forundring på et uventet sted.

MOLLY HASLUND

Molly Haslund. Pressefoto

Kunstneren Molly Haslund skaber kunst, der ofte involverer forskellige redskaber og lege. Kunstværkerne folder sig først ud, når nogen tager redskaberne i brug, og legen går i gang. Hun undersøger, hvordan sociale koder, adfærd og hierarkier bliver påvirket af de fysiske omgivelser. Molly Haslund er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Glasgow School of Art i 2005.

BOGSTAVSTIEN PÅ FLEGMADE

Bogstavstien af Anders Bonnesen, 2018.
Foto: Another Public

Flegmade er en gade i Vejle, der ansporer til nye måder at bevæge sig i byrummet på. Gadens fortov er nemlig, udover at være et fortov, også et kunstværk i form af et krydsogtværs med bogstaver indgraveret i fliserne. Tilsammen danner bogstaverne ord og sætninger og vandringen gennem gaden bliver på den måde fyldt med forundring, nye tankemønstre og leg. Værket er skabt af kunstneren Anders Bonnesen i 2018.

#VÆRKDINVERDEN realiseres af kunstbureauet Another Public.