ALPABETH CAMP AF MOLLY HASLUND

Mollys truck - hjemmeside

Hvordan oplever I byen, mens I bevæger jer i den? Alphabet Camp er en mobil karavane, der inviterer alle i Vejle til at skrive om byen, mens de bevæger sig igennem den. Værket tager afsæt i Vejles nye kunstfortovet, der bryder med byens normale bevægelser og skaber forundring på et uventet sted.

MOLLY HASLUND

Molly Haslund. Foto: Matilde Haaning.

Kunstneren Molly Haslund skaber kunst, der ofte involverer forskellige redskaber og lege. Kunstværkerne folder sig først ud, når nogen tager redskaberne i brug, og legen går i gang. Hun undersøger, hvordan sociale koder, adfærd og hierarkier bliver påvirket af de fysiske omgivelser. Molly Haslund er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Glasgow School of Art i 2005.

KUNSTFORTOVET PÅ FLEGMADE

Bogstavstien

Flegmade er en gade i Vejle, der ansporer til nye måder at bevæge sig i byrummet på. Gadens fortov er nemlig, udover at være et fortov, også et kunstværk i form af et krydsogtværs med bogstaver indgraveret i fliserne. Tilsammen danner bogstaverne ord og sætninger og vandringen gennem gaden bliver på den måde fyldt med forundring, nye tankemønstre og leg. Værket er skabt af kunstneren Anders Bonnesen i 2018.

#VÆRKDINVERDEN realiseres af kunstbureauet Another Public.