Leonie fra Fredericia Gymnasium har sat sit farverige præg på Fredericia med reflekstape

Kan man ændre adfærden i en by med nye visuelle spor?

Sammen med unge fra Kolding og Fredericia undersøger vi, hvad der kan ske med adfærden i en by, når man ændrer på den visuelle struktur.

REFLECT er et kunstværk af Karoline H Larsen og et eksperiment, der tester, hvordan visuelle statements i byrummet kan kickstarte små bølger af forandring. Kunstværket tager afsæt i kunstner Nils Erik Gjerdeviks værk Væltede Elmaster langs motorvejen mellem Fredericia og Kolding. Karoline H Larsen og de unge genfortolker den glimtvise oplevelse af forundring og fællesskab, man får, når man passerer de væltede elmaster i forbifarten.

Hen over et længere forløb laver over 100 billedkunstelever fra Fredericia Gymnasium og Kulturskolen Kolding eksperimenter med reflekstape på murer, pæle og byernes andre lærreder sammen med kunstneren. I de indledende workshop tester de byrummet med tape og grafiske former. De er selv på jagt i byen efter gode steder at sætte spor, og alt fra byens vejskilte til pingvinerne foran Fredericia Rådhus er i spil.

Fælles-aktion i maj

Til maj slippes værket løs i Kolding og Fredericia, hvor de unge og byens øvrige borgere griber midlertidigt ind i byrummet med flere spor og visuelle udsagn.

Ann Køhrsen, der underviser på Kulturskolen Koldings billedskole, har lavet en særlig rute i Kolding, der er formet som en væltet elmast. Den 3. maj tager elever fra billedskolen sammen med Karoline H Larsen på aktion langs den nye rute og forvandler byens bevægelser til nye spor.

I Fredericia er aktionen den 5. maj, hvor billedkunsteleverne fra Fredericia Gymnasium selv har udvalgt over 200 steder i byen, som de aktiverer med reflekstape.

REFLECT er et af tre værker i kampagnen #VÆRKDINVERDEN 2021, der finder sted på tværs af flere byer i hele maj. Kampagnen tester, hvad kunst kan i det offentlige rum sammen med kunstnere og unge. Den kommer ikke selv med svar, men giver byernes unge en aktie i fortællingen om, hvordan kunst kan forandre et sted.

#VÆRKDINVERDEN realiseres af Another Public.