Skulpturlandsby Selde

Selde, en landsby med 350 indbyggere, har fået kunst i byen. Det er sket efter ønske fra borgerne i landsbyen ved Fursund, 25 km nord for Skive. Værkerne i landsbyen bliver skabt i samarbejde mellem kunstnere og borgere. Kunsten gør noget ved byen og de borgere der deltager. Og den gør noget ved kunstnerne. Kunsten giver aktivitet i byen og forvandler ubenyttede områder.

Jens & Morten laver et nyt kunstværk, der går i dialog med borgernes relation til kunsten i Selde.

Til #VærkDinVerden vil Jens & Morten 3d-printe alle skulpturene i Selde som indgang til en dialog med borgerne om, hvordan de forholder sig til den kunst, der er i landsbyen. Via visuelle og rumlige samplinger og forstyrrelser vil de åbne en diskussion om kunstens relationelle betydning med afsæt i eksemplet Selde.

Værket ændres fra stor skulptur til lille prop

Vognen 3D scanner skulpturene og beboerne i Selde

Vores
samarbejds
partnere

Projektet realiseres af Råderum med støtte
fra Bikubenfonden og Statens Kunstfond