8 kunstnere deltog i kampagnen 2018.

JacobTækker

Jacob Tækker

Jacob Tækker laver video, og bruger tit sig selv som figur i sine kunstværker; Et menneske der bevæger sig rundt i en forunderlig, men dog genkendelig virkelighed. Verden er forvrænget og den normale orden er sat på pause. Figuren i Jacobs videoer gennemgår semiabsurde situationer, som man genkender sig selv i. Konfrontationen kan være sjov, men også skræmmende. Hans kunstværker viser, hvordan det kan være tragikomisk, når man ser sig selv udefra – i virkeligheden er man måske bare en brik i et større spil? Jacobs kunstpraksis er drevet af et ønske om at finde ind til de usynlige strukturer i hverdagen, som vi normalt ikke lægger mærke til. Det handler om individets almenmenneskelige hverdagserfaring. Hans værker kredser på den måde om eksistentielle spørgsmål og paradokser i tilværelsen, som for eksempel, hvad det vil sige at være menneske og hvad definerer individets rolle i et fællesskab.

Jacob Tækker (1977) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006 samt Gerrit Reitveld Academy, Amsterdam i 2003.

http://www.jacobtaekker.com/ ⟶

LarsArrhenius

Lars Arrhenius

Lars Arrhenius skaber digitale piktogram- og animationsvideoer, der med underspillet humor og lurende alvor zoomer ind på hverdagens små og store hændelser. Menneskets monotome, forudsigelige dagligdagsrutiner karikeres i et enkelt billedsprog. Via piktogrammets universelle symbolik får de almengyldig karakter. Hans værker spiller på identifikation i det nære og trivielle, og peger på vanskeligheden og konsekvenserne ved at bryde ud af en social orden – træde ved siden af, svømme mod strømmen og gøre noget andet end det, der ligger lige for og forventes i en given kontekst. Lars er optaget af, hvordan steder, miljøer og rumlige strukturer virker ind på menneskers adfærdsmønstre, følelser, sociale relationer og individ og samfund. Han har eksempelvis skabt en række animationsvideoer, hvor velkendte offentlige og private rum fungerer som ramme for ligeså genkendelige handlinger og situationer.

Lars Arrhenius (1966) er uddannet fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm i 1994 og fra Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam i 1996.

KristofferAkselbo

Kristoffer Akselbo

Kristoffer Akselbos kunstpraksis er orienteret mod brugeren og konteksten. Hans værker bliver til via performative greb, der udspiller sig i mellem en ’online’ og fysisk virkelighed. Massemediernes kommunikations- og distributionspotentiale er både et værktøj og et undersøgelsesfelt i hans værker. Ofte foregår de som en forhandling mellem et billede og det rum, det indgår i. Hvad sker der med et billede, en person eller en fortælling, når det overgår fra en fysisk til en digital virkelighed? Hvad er forholdet mellem kopi og original? Hvad sker der i cirkulationen af information og materiale, og i hvilken grad er omgivelser med til at definere kunstens værdi? Kristoffer låner gerne populære kommunikationssystemer- og mediekanaler og indlejrer dem i sine værker via publikum, der bliver en slags hemmelige distributions-agenter. På den måde stiller Kristoffer spørgsmål ved kunstens, kunstnerens og publikums rollefordeling i den digitale reproduktions tidsalder.

Kristoffer Akselbo (1974) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006

http://www.kristofferakselbo.dk/ ⟶

CharlotteHaslundChristensen

Charlotte Haslund-Christensen

Charlotte Haslund-Christensens kunstpraksis er drevet af en interesse for mennesker. Hun er optaget af, hvordan steder, omgivelser, fordomme og kulturer former os. Charlotte bruger kameraet som redskab til at afdække og opløse stereotype menneskeforestillinger. Hun arbejder med en undersøgende, antropologisk tilgang til virkeligheden, og med en nysgerrighed efter at blive klogere på mennesket inde bag facaden. Hendes værker tager ofte udgangspunkt i det nære, lokale og hverdagslige, der i hendes værker viser sig at have en større, global relevans og aktualitet. Kendetegnende for Charlottes kunstpraksis er en grundlæggende anderkendelse af, at det enkelte menneske rummer mere end det vi umiddelbart ser og tænker. Hun leger med billedmediernes mulighed for at give plads til de oversete eller ekskluderede historier.

Charlotte Haslund-Christensen (1963) er uddannet fra Fatamorgana i 1996 og ICP International Center of Photography – Documentary and Photojournalism i New York i 1997.

http://www.charlottehaslund.com/ ⟶

TanjaNellemannPoulsen

Tanja Nellemann Kruse

Tanja Nellemann Kruse arbejder i feltet mellem tekst, collage, skulptur, intervention og borgerinddragelse. Ord er et omdrejningspunkt i hendes kunstpraksis og fungerer som værktøj, kunstnerisk virkemiddel og undersøgelsesfelt. Drivkraften bag Tanjas underfundige tekstværker er en nysgerrighed efter at nuancere mediernes virkelighedsbillede, og et ønske om at udfordre det kommercielle billedsprogs magt. Ved at fordreje og forskyde et udsagn eller et begreb forsøger hun at afdække, hvordan vores fælles vedtagne historie er konstrueret. Forståelsen af verden er subjektiv og kontekstafhængig. En typisk strategi hos Tanja er at ’hacke’ hverdagens rum, situationer og objekter for på den måde at intervenere direkte i virkeligheden og stille spørgsmålstegn ved måden vi indretter og opfører os på i det offentlige rum. Hun har blandt andet skabt værker på en roemark, på bannere, plakater, tøj, tallerkener, nedløbsrør, vimpler og fortove.

Tanja Nellemann Kruse (1971) uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2001.

http://www.tanjanellemann.dk/ ⟶

ChristianElovara

Christian Elovara Dinesen

Christian Elovara Dinesen arbejder med performance, installation, video, skulptur og maleri i det offentlige rum, ofte i kombination og gerne i samarbejde med lokale. Hans kunstneriske praksis kredser om samspillet mellem steder og mennesker, og udfolder sig for det meste som en længerevarende dialog og forhandling mellem den en kunstnerisk idé og den rumlige og sociale kontekst, som idéen skal indgå og visualisere sig i. Hvordan kan stedet, menneskerne og værket berige hinanden indbyrdes? Og hvordan kan kunsten tilføre en ny fortælling med afsæt i eksisterende materiale fra stedet? Samtalen og samværet med dem, der bruger og kender stedet vægtes højt i processen og deres viden indlejres ofte implicit i den endelige visuelle manifestation. På den måde bliver det færdige værk en æstetisk fremhævelse af stedets usynlige historier og relationer.

Christian Elovara Dinesen (1982) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2008.

http://www.christianelovara.com/ ⟶

WithinWalls-filter

Within Walls

Within Walls er en arkitektduo, der arbejder med at formidle rumlige erfaringer og sanselige indtryk af det byggede miljø i et audiovisuelt sprog. Deres videopraksis befinder sig i feltet mellem kunst og arkitekturformidling, hvor abstraktion og ’hverdagsrealisme’ forenes i en blanding af rumlige projektioner, håndlavede scenografier, specialfremstillede rekvisitter og stop motion animationer. Deres videoer er poetiske, legende, forførende, undersøgende og forklarende på samme tid. I værket ”Arkitektur og Lindring” spilles på ideen om en ’æstetisk recept’, hvor kliniske termer anvendes metaforisk som formel på et rums helbredende kvaliteter. Kernen i deres metode er intentionen om at guide modtageren gennem en billedlig fortolkning af, hvordan omgivelser påvirker os – en visuel, sanselig forklaring på rums betydning for mennesker med rod i grundig research, interviews og eksisterende viden på feltet.

Within Walls består af Christel Nisbeth og Moa Liew, som begge er uddannet fra Arkitektskolen i København i 2014.

http://www.withinwalls.dk/ ⟶

JensogMorten

Jens & Morten

For kunstnerduoen Jens & Morten er kunst et værktøj til at skabe dialog og nye forbindelser mellem mennesker. Visionen er at få kunsten til at virke og sprede sig – gerne som en integreret del dagligdagens begivenheder og gøremål. Som kunstnere arbejder de derfor også oftest ude blandt mennesker, og gerne tæt sammen med dem. Grundlæggende er ambitionen at bringe kunsten i øjenhøjde med flere ved at lade den fungere som en ressource i den markedsorienterede virkelighed. Jens & Morten er interesserede i at bruge erfaringerne fra deres social engagerende praksis, som materiale i rumlige, sanselige og visuelle manifestationer, der på en gang reflekterer over de sociale sammenhænge vi indgår i, samtidig med at de søger at skabe nye. I forsøget på at vikle kunsten ind i samfundet på nye planer og niveauer får deres værker en flydende, processuel karakter, hvor det ikke altid, er til at adskille selve værket fra den kontekst, det indgår i.

Kunstnerduoen Jens & Morten består af Jens Ardal og Morten Kromann. De er uddannet fra henholdsvis Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) i 2012 og Det Jyske Kunstakademi i 2014.

www.jensogmorten.dk ⟶

Samarbejds
partnere 2018

Værk Din Verden realiseres af Another Public.